Παρουσίες

Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στους Σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας

Μεταπτυχιακά διπλώματα απονεμήθηκαν στους σπουδαστές της 19ης εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας από τον Γενικό Γραμματέα  Δημόσιας Τάξης, κ.  Δημήτρη Αναγνωστάκη.

Συνέχεια