Δελτία Τύπου, Παρουσίες

Έναρξη του ετήσιου Συνεδρίου του ΚΕΜΕΑ – Προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας

«Σας παροτρύνω να ακούσετε απόψεις, να προβληματιστείτε και να συζητήσετε, πάντα με απώτερο σκοπό τη συστηματική συνέργεια, και την υποστήριξη κοινών δράσεων που θα θωρακίσουν ακόμα περισσότερο την προστασία των κρίσιμων υποδομών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τζανέτος ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ

Το διήμερο 12-13 Δεκεμβρίου 2018, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) διοργάνωσε το 3ο ετήσιο συνέδριο του έργου «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας», το οποίο έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α., στη Λ. Μεσογείων.

Ειδικότερα, θεματικό αντικείμενο αποτέλεσε η προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας του τομέα ενέργειας και η ασφάλεια του εφοδιασμού ενέργειας στην Ελλάδα.

Στην έναρξη του συνεδρίου, την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου το πρωί, παρέστη ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος επί θεμάτων αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών και παράτυπης μετανάστευσης, κ. Τζανέτος ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ.

Ο κ. Γενικός Γραμματέας απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, όπου μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Είναι χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, στην έναρξη του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, με θέμα την προστασία των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.

Τα τελευταία τρία χρόνια, παρακολουθώ από κοντά τις δράσεις του ΚΕΜΕΑ για την αύξηση της προστασίας αυτών των κρίσιμων υποδομών και πραγματικά χαίρομαι, γιατί τα βήματα προόδου που συντελούνται είναι σημαντικά.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. συνεχίζει να αποδεικνύει ότι παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σε εποχές ρευστές και δύσκολες, όπου οι κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και γεωπολιτικές συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς.

Όλοι θα συμφωνήσουμε πιστεύω, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για συνεργασία και διαρκή αλληλεπίδραση, ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους στο κρίσιμο, αυτό, ζήτημα της προστασίας των ζωτικών υποδομών.

Κι όταν μιλάω για εμπλεκόμενους, αναφέρομαι φυσικά στα Σώματα Ασφαλείας, στους διαχειριστές και υπεύθυνους ασφάλειας των υποδομών, στα στελέχη οργανισμών -κυρίως στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών- καθώς και σε όλους τους συναρμόδιους φορείς αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα, είναι ότι σήμερα βλέπω πολλούς από αυτούς τους ‘εμπλεκομένους– κλειδιά’, να βρίσκονται εδώ, στο συνέδριο του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Σας παροτρύνω, λοιπόν, να ακούσετε απόψεις, να προβληματιστείτε, να διατυπώσετε ερωτήματα και να συζητήσετε μεταξύ σας. Πάντα με απώτερο σκοπό τη συστηματική συνέργεια, και την υποστήριξη των κοινών στοχευμένων δράσεων που θα θωρακίσουν ακόμα περισσότερο την προστασία των κρίσιμων υποδομών σε πρακτικό επίπεδο».

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου παρουσιάστηκε η αποστολή των εμπλεκόμενων Φορέων και των Υποδομών του τομέα ενέργειας (ηλεκτρισμός, αέριο και πετρέλαιο) και ο ρόλος τους στην ασφάλεια του συστήματος (παραγωγή, μεταφορά και διανομή).  Την δεύτερη ημέρα παρουσιάστηκαν Μελέτες Περίπτωσης (case studies) με ανάλυση περιστατικών/συμβάντων ασφαλείας, που έχουν επηρεάσει τη λειτουργία των Υποδομών, οι τρόποι διαχείρισης, καθώς και τα μαθήματα που κατανοήθηκαν και ενσωματώθηκαν στην πολιτική και στις πρακτικές ασφάλειας του κάθε Οργανισμού.