Δελτία Τύπου

Λήξη Εργασιών του Προγράμματος (EEA Grants) «Ανάπτυξη δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης»

 

Σε εκδήλωση για τη Λήξη Εργασιών του Προγράμματος (EEA Grants) «Ανάπτυξη δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Τζανέτος Φιλιππάκος

 Ο κ. Φιλιππάκος βραβεύτηκε με τιμητική πλακέτα για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη του Προγράμματος

Συνέχεια