Δελτία Τύπου

Παρουσίαση ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης του περιοδικού της Ελληνικής Αστυνομίας

Στην παρουσίαση ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης του περιοδικού της Ελληνικής Αστυνομίας και των περιοδικών των πρώην Σωμάτων Χωροφυλακής & Αστυνομίας Πόλεων συμμετείχε ο Αν. Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών Τζανέτος Φιλιππάκος

Το υλικό είναι διαθέσιμο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.policemagazine.gr , http://www.hellenicpolicemagazine.gr και http://www.αστυνομικηανασκοπηση.gr 

Συνέχεια