Δελτία Τύπου

Στο Forum «Τουρισμός ή αλλιώς οικονομία της φιλοξενίας» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

Στο Forum για τον Τουρισμό «Τουρισμός ή αλλιώς οικονομία της φιλοξενίας» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετείχε ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών Τζανέτος Φιλιππάκος

Το Forum πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Σπάρτη: Παγκόσμια Πόλη 2017»

Συνέχεια