Δελτία Τύπου

Διάλεξη στην Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας

Διάλεξη του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Τζανέτου Φιλιππάκου στη Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας

Συνέχεια