Παρουσίες

Στην Ημερίδα με θέμα «Πολυγλωσσία και Δικαιοσύνη»

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Community Interpreting in Greece – CiGreece” διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Πολυγλωσσία και Δικαιοσύνη». Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016.

 

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των στελεχών των εμπλεκόμενων Φορέων και Υπηρεσιών σχετικά με την επικοινωνία των αλλοδαπών με τις Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους. Συγκεκριμένα, η ημερίδα εστιάστηκε στην τεχνική ανάλυση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ και 2012/13/ΕΕ που αφορούν το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία καθώς και το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Επίσης, από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο της Δικαιοσύνης όπως επίσης καις τις λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες. Η κατακλείδα της ημερίδας ήταν η κατάθεση πρότασης που αφορά τη δημιουργία συστήματος παροχής υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας από την Πολιτεία.

Ο  κ. Τζανέτος Φιλιππάκος απηύθυνε χαιρετισμό και μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

« Η σημερινή διαδραστική δράση που συνδιοργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου  με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των καινοτόμων δράσεων που προωθούνται στη σημερινή εποχή προς όφελος της κοινωνίας μας.

Το ζήτημα της πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, ειδικότερα όταν εθνικές οντότητες συντίθεται μεταξύ τους µε τις ανάλογες ιδιαιτερότητες, ευαισθησίες, αλλά και ανισότητες που επικρατούν στις  λεγόμενες «ισχυρές»-«ασθενείς» γλώσσες. Σκοπός μέσα σε μια Διεθνή Κοινότητα είναι η επικοινωνία και η ανταλλαγή άμεσων και ουσιαστικών πληροφοριών και συμπερασμάτων. Και προς αυτήν την κατεύθυνση η διερμηνεία αποτελεί το «κλειδί» για την άμεση συνεργασία των συνομιλούντων και κατ επέκταση όλου του πλανήτη.

Η Δικαιοσύνη είναι μια ανεξάρτητη αρχή που στοχεύει με βάσει τις αρχές του Δικαίου στην αμερόληπτη και συγχρόνως προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η Δικαιοσύνη εξελίσσεται με βάσει το γενικό καλό και την διατήρηση της έννομης τάξης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  Συνεπώς η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Κρατών κρίνεται επιτακτική και συνάμα αναγκαία.

Σε αυτό το πλαίσιο η σωστή διερμηνεία κρίνεται απαραίτητη και περισσότερο αναγκαία από ποτέ, καθώς επιχειρεί να αναλύσει και να μεταφέρει τα νοήματα που απορρέουν από ένα ευρύ φάσμα πολυγλωσσίας και που θα αποδειχθούν χρήσιμα για την περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργικότητας των αρχών και των εξουσιών σε μια Χώρα.

Η  επιτυχία των όποιων δράσεων  προέρχεται πάντοτε από την ουσιαστική συνεργασία  μεταξύ φορέων και τα αποτελέσματα είναι ως επί το πλείστον πάντα καίρια και υψίστης σημειολογικής αναφοράς.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εξάρω την τόσο σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και του ΤΕΙ Ηπείρου και να ευχηθώ καλή επιτυχία στη σημερινή Ημερίδα και στους διακεκριμένους ομιλητές της, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων που σε κάθε περίπτωση καλούμεθα να κατανοήσουμε και να διαχειριστούμε».