Δελτία Τύπου

Εκπαιδευτική επίσκεψη Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Εκπαιδευτική επίσκεψη Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στην έδρα του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου.

Εκπαιδευτική επίσκεψη 43 Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ) πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016, στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) το οποίο εδρεύει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Τζανέτος Φιλιππάκος υποδέχτηκαν τους Δοκίμους Σημαιοφόρους και την εκπαιδευτή-συνοδό τους, Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στην Αίθουσα Π. Μπακογιάννης και απηύθυναν χαιρετισμούς.

Παρών στην υποδοχή των Δοκίμων Σημαιοφόρων ήταν και ο Γενικός Συντονιστής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α και Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Γρηγοράκης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πλαίσιο συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και σε θέματα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιεί το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α για τη διαχείριση των μεταναστευτικών προσφυγικών ροών.

O Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Τζανέτος Φιλιππάκος τόνισε με τη σειρά του την σπουδαιότητα του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., το οποίο καλείται να εφαρμόσει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων, να εποπτεύσει την δράση μεταξύ των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών στα εξωτερικά σύνορα και να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας προς όφελος των δράσεων για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων.

Στη συνέχεια, οι Δόκιμοι Σημαιοφόροι και η εκπαιδευτής-συνοδός τους, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α από το Γενικό Συντονιστή του, Υποστράτηγο Εμμανουήλ Γρηγοράκη, καθώς και από Αξιωματικούς που το στελεχώνουν και να ενημερωθούν σχετικά με την αποστολή, την οργάνωση και τη λειτουργία του, καθώς και το χειρισμό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης Συνόρων EUROSUR.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φιλιππάκος ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του:

«Θα ήθελα αρχικά να σας καλωσορίσω στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής σας επίσκεψης και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για καλή έκβαση στην ολοκλήρωση των σπουδών σας.

Οι δράσεις και οι σχέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι άρρηκτα δεμένες και απόλυτα ισορροπημένες  και για τον λόγο αυτό μπορούν να συνυπάρχουν σε κοινές επιχειρησιακές προσπάθειες και κοινή στελέχωση στα διάφορα Επιχειρησιακά Κέντρα και Υπηρεσίες με το ένστολο προσωπικό τους.

Σε ένα τέτοιο κοινό πλαίσιο δράσης ανήκει και το ΕΣΚΕΣΜΑ, (το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου).

Το ΕΣΚΕΣΜΑ θεσμοθετήθηκε το 2012 και τέθηκε σε λειτουργία το 2013, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, τόσο σε ενωσιακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, με τη σύστασή του να αποτελεί υποχρέωση, αλλά και ανάγκη για τη χώρα μας, λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.   Σκοπός του Κέντρου είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών για τα θέματα μετανάστευσης ασύλου, αλλά και ελέγχου των συνόρων.

Ο ρόλος του ΕΣΚΕΣΜΑ είναι πολυσήμαντος και πολυδιάστατος με μια σειρά από αρμοδιότητες που καθορίζουν και το πλαίσιο δράσης του. Η συμβολή του στην αποτελεσματική διαχείρισή των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και στη  φύλαξη των συνόρων είναι καθοριστική.

Ειδικότερα, το ΕΣΚΕΣΜΑ είναι αρμόδιο για τον συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των συναρμοδίων, σε εθνικό επίπεδο, φορέων και υπηρεσιών, για τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου, ιδίως μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,  των Ενόπλων Δυνάμεων και των διαβαθμισμένων στελεχών των Υπηρεσιών Ασφαλείας, καθώς και άλλων συναρμόδιων Υπηρεσιών του Δημοσίου.

Επιπλέον, η δράση του περιλαμβάνει την εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου αντιμετώπισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψιν τις δράσεις και τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς ελέγχου συνόρων, μετανάστευσης και ασύλου.

Ένα μοναδικό και σημαντικό κομμάτι του ΕΣΚΕΣΜΑ αποτελούν οι ποικίλες συνεργασίες που καλείται να υλοποιήσει. Πιο συγκεκριμένα, είναι αρμόδιο για την συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX, με αντίστοιχα όργανα ή δομές που λειτουργούν σε Τρίτες χώρες και κυρίως με άλλους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες. Ομοίως και για την συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανισμούς ή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού.

Και δεν πρέπει να παραλείψω να αναφέρω ότι το ΕΣΚΕΣΜΑ καλείται να εφαρμόσει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων, να εποπτεύσει την δράση μεταξύ των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών στα εξωτερικά σύνορα και να παρακολουθήσει τις εξελίξεις  στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας προς όφελος των δράσεων για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πουν απ’ όσο γνωρίζω και οι συνεργάτες μου, τα στελέχη του ΕΣΚΕΣΜΑ.

Αγαπητοί Δόκιμοι Σημαιοφόροι του Λιμενικού Σώματος, να γνωρίζετε ότι στη ζωή σας θα αποκτήσετε γνώσεις και εφόδια, τα οποία θα αποτελέσουν τα «όπλα» για την εξέλιξή σας στο μέλλον του Σώματος που ανήκετε.

Η προσωπικότητά σας, οι γνώσεις σας, οι ικανότητές σας, η εργασιακή σας εμπειρία, η εξειδικευμένη κατάρτισή σας και κυρίως η επιμονή και η υπομονή που θα δείξετε για την πραγματοποίηση των επαγγελματικών σας στόχων, είναι τα στοιχεία που θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε και να προσφέρετε τον καλύτερό σας εαυτό για τις ανάγκες της Πατρίδας μας.

Σας ευχαριστώ θερμά που με ακούσατε και σας εύχομαι ολόψυχα προσωπική και επαγγελματική ευημερία.».