Παρουσίες

Εσπερίδα με θέμα «Αστυνομία και Αριστοτελική Φιλοσοφία»

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα Εσπερίδα με θέμα «Αστυνομία και Αριστοτελική Φιλοσοφία» συνδιοργανώθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2016, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, το Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟ.Κ.Ε.Α.) και το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.)

Συνέχεια