Δελτία Τύπου

«Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού» – ΚΕ.ΜΕ.Α

Ο Τζανέτος Φιλιππάκος παρέστη σήμερα 28-09-2016 σε συνέδριο που διοργάνωσε το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος «Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού» το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (2014-2020)/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας.

Συνέχεια