Δελτία Τύπου

Τελετή Προσφοράς Ασθενοφόρων Οχημάτων στο Υπουργείο Υγείας

 

Στόχος είναι να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ανταπόκριση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (E.K.A.B.)

Συνέχεια