Δελτία Τύπου

Εκδήλωση παράδοσης 15 ακόμα συσκευών ταυτοποίησης προσφύγων-μεταναστών Eurodac, που παραδόθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία από τις Γερμανικές Αρχές

Δεκαπέντε ακόμα συσκευές ταυτοποίησης προσφύγων-μεταναστών Eurodac παραδόθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία από τις Γερμανικές Αρχές.

Συνολικά, η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει (70) συσκευές Eurodac που κατανέμονται κυρίως σε παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου.

Συνέχεια