Δελτία Τύπου

Συμμετοχή στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το Άτυπο Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε την 9 και 10 Ιουλίου στο Λουξεμβούργο

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο την 09 και 10 Ιουλίου 2015, επί Λουξεμβουργιανής Προεδρίας, η οποία ξεκίνησε την 01/07/2015.

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης, που πραγματοποιήθηκε την 09.07.2015, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τόσο στη συνεργασία των Υπηρεσιών Ασφαλείας και Πληροφοριών με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της κυβερνο-τρομοκρατίας και της κυβερνο-ασφάλειας, όσο και στο Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων.

Ο κ. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, στις παρεμβάσεις του επί της θεματολογίας που συζητήθηκε, τόνισε ιδιαίτερα τα παρακάτω, κατ’ αντιστοιχία:

Την αναγκαιότητα της πρόληψης και της λήψης αναγκαίων μέτρων, τόσο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όσο και των αιτιών της. Επίσης εστιάστηκε στην σκοπιμότητα της συνεργασίας των υπηρεσιών ασφάλειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αναφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία και στη σύσταση Εθνικής Αρχής Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, με αρμοδιότητα την προστασία και αντιμετώπιση ηλεκτρονικών απειλών, κυρίως προς το δημόσιο φορέα και τις κρίσιμες υποδομές της Χώρας μας. Ταυτόχρονα, κατέδειξε την αναγκαιότητα δόμησης μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής κυβερνο-ασφάλειας, τονίζοντας ότι η πρόταση Οδηγίας για την ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Χαιρέτισε την ολιστική και πολυτομεακή προσέγγιση της διασύνδεσης της μετανάστευσης με την εξωτερική διάσταση των πολιτικών της Ένωσης. Αναφέρθηκε πως το Σχέδιο δράσης της Ε.Ε. κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών (2015-2020) εμπλουτίζει την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη μετανάστευση, με ειδικότερες δράσεις που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αναφέρθηκε στη μη σωστή εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής (κυρίως με Πακιστάν και Τουρκία). Δήλωσε, την αναγκαιότητα της ενίσχυσης των εθελουσίων επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, με αναβάθμιση του ρόλου του FRONTEX στη συμβολή του ως προς τις κοινές επιστροφές. Πρότεινε να προσδιορισθεί το διαφορετικό « modus operandi » που ακολουθείται για κάθε διαφορετική περιοχή ενδιαφέροντος, με βάση το διαφορετικό μεταναστευτικό προφίλ. Αναφέρθηκε στην ενίσχυση της ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών με παράλληλη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, και ταυτόχρονη αξιοποίησή των, ως εργαλείο για το σχεδιασμό κοινών επιχειρησιακών δράσεων στον τομέα της εξάρθρωσης, δίδοντας με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχείρηση « JOT MARE » της EUROPOL .

Στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου, είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του FRONTEX, κ. Fabrice Leggeri, καθώς και με τον Διευθυντή της EUROPOL, κ. Rob Wainwright.

Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η μεταναστευτική πίεση που δέχεται η Χώρα μας, ιδιαίτερα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τόσο ο κ. Leggeri όσο και ο κ. Wainwright, αναγνώρισαν την αναγκαιότητα παροχής συνδρομής στη Χώρα μας, με όλα τα μέσα και εργαλεία που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και συγκεκριμένα:

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του FRONTEX κ. Leggeri επιβεβαίωσε την χρηματοδότηση της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΑ» και της επιχείρησης «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ».
Ο Διευθυντής της EUROPOL κ. Wainwright , τόνισε τη βαρύτητα που δίνεται στην αξιοποίηση και αξιολόγηση των πληροφοριών που συλλέγονται στο πλαίσιο της επιχείρησης « JOT MARE » για την καταπολέμηση των οργανωμένων κυκλωμάτων δουλεμπόρων.

Τέλος, και μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του κ. Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Π.Γ.Δ.Μ., κατά την οποία αντηλλάγησαν απόψεις σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και στο πλαίσιο της διμερούς αστυνομικής συνεργασίας.

Τον κ. Φιλιππάκο συνόδευσαν η Προϊσταμένη του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σύμβουλος Πρεσβείας Α’.

Να σημειωθεί ότι τα Άτυπα Συμβούλια Υπουργών Δ.Ε.Υ. διοργανώνονται από την εκάστοτε Προεδρία στην Ε.Ε., με σκοπό να δοθεί το στίγμα της χώρας που προεδρεύει, ως προς τις προτεραιότητές της. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω Άτυπων Συμβουλίων, δεν λαμβάνονται αποφάσεις από τους υπουργούς, αλλά ανταλλάσσονται απόψεις επί συγκεκριμένης θεματολογίας.