Βιογραφικό

Τζανέτος ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ

Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
αρμόδιος επί θεμάτων αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών και παράτυπης μετανάστευσης

O Τζανέτος ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου γεννήθηκε στο Γύθειο Λακωνίας το 1952. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο ενήλικων τέκνων και διαμένει μόνιμα στο Χαϊδάρι Αττικής. Είναι ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ε.α. και Τακτικός Καθηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία.

Αποστρατεύτηκε το 2009 από την Ελληνική Αστυνομία και από το 2012 συμμετέχει ενεργά στην πολιτική με το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, στο οποίο και κατείχε θέση Γραμματέα σε θέματα Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη.

Στις 28-04-2015 διορίσθηκε Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύριες αρμοδιότητες το συντονισμό των υπηρεσιών του πρώην υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, του τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, όσον αφορά στο ευαίσθητο θέμα της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Αλλοδαπών & Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α.

Από τις 04-11-2016 το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εσωτερικών.

Στις 02-10-2017 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Θεμάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το π.δ. 119/2017.

Από τις 29-08-2018 η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Θεμάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης, υπάγεται στο ανασυσταθέν, αυτόνομο πλέον, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το π.δ. 86/2018.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν:

  • την εποπτεία και τον έλεγχο των Διευθύνσεων Αλλοδαπών, Προστασίας Συνόρων και Διαχείρισης Μετανάστευσης του οικείου Κλάδου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και των περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας,
  • την εποπτεία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.),
  • την άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων σε θέματα αλλοδαπών,
  • την μέριμνα για επικοινωνία, επαφή και συνεργασία των υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Αστυνομίας με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και τα συναρμόδια Υπουργεία, Αρχές και Υπηρεσίες, για την ανάπτυξη δράσεων κοινής αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης και
  • την εκπροσώπηση του Υπουργείου κατ’ εξουσιοδότηση του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, και νυν Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σε συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις διεθνούς επιπέδου σε θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και τις σχετικές αρμοδιότητες και δράσεις των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο Τζανέτος Φιλιππάκος αποφοίτησε από την Αστυνομική Ακαδημία (Σχολή Αξιωματικών). Επίσης έχει σπουδάσει Δημόσια Διοίκηση και Πολιτικές Επιστήμες και έχει κάνει Μεταπτυχιακές Σπουδές (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικά προγράμματα και πλήθος σεμιναρίων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, στα αντικείμενα της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης, Management και Εγκληματολογίας.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής του σταδιοδρομίας, πέραν των συστηματικών θεσμοθετημένων εκπαιδεύσεων, εκπαιδεύτηκε σε θέματα Τρομοκρατίας, Οργανωμένου Εγκλήματος, Ολυμπιακής Ασφάλειας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοίκησης – Ηγεσίας κ.α.

Διδάσκει, ως Τακτικός Καθηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία επί 29 έτη, έως και σήμερα, θέματα Δημοσίου Κατηγόρου και Αστυνομίας Τάξης (Λειτουργία Αστυνομικών Υπηρεσιών, Πεζές και Εποχούμενες Περιπολίες, Εφαρμογή Ισχύουσας Νομοθεσίας).

Για την προσφορά του στην κοινωνία και την Αστυνομία τιμήθηκε πολλές φορές από την Πολιτεία.